นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง


PRIVATE FUND
 

Asia Wealth Asset Management รับบริหารจัดการเงินลงทุนของท่านในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา และต้องการให้มืออาชีพ หรือผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ คัดเลือกหลักทรัพย์ และจับจังหวะการลงทุนของตลาดตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบและข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร


ณ ปัจจุบัน Asia Wealth Asset Management มีกองทุนส่วนบุคคลหลากหลายนโยบาย อาทิเช่น


HD2 : Absolute Hi Dividend IIเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมี Dividend Yield สูง รวมถึงพิจารณาหุ้นตามสภาพคล่องของตลาด
ATP : All Terrain Portfolioพอร์ตการลงทุนที่ถูกออกแบบให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในแต่ละช่วงเวลา โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่สามารถทำกำไรระหว่างวันได้ (Intraday Trading Strategy) เหมาะสำหรับช่วงตลาดผันผวนสูง
DS : Dynamic Selectionเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และในบางขณะอาจลงทุนในหุ้นที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turnaround) เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มให้กับพอร์ท เอกลักษณ์กองทุนนี้คือการสร้างโอกาสในการลงทุนทุกสภาวะตลาดด้วยการบริหารพอร์ทการลงทุนแบบยืดหยุ่น และประสบการณ์ด้านการลงทุนอันยาวนานของผู้จัดการกองทุน
GI : Fund of Global Income Fundsเน้นการลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง Defensive High Yield Play กับ Selective Enhancing Strategyเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอประมาณ 5-6% ต่อปี โดยเน้นความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาด
GG : Fund of Global Growth Fundsเน้นการลงทุนแบบผสมผสานระหว่าง Selective Growth Equity กับ Trading Opportunities เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารที่มีการเติบโตในระดับที่สูง ผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตนี้จะอยู่ประมาณ 8-10%
WPC : Wealth PreServeCreation Fund เน้นการปกป้องเงินลงทุนโดยการพยายามรักษาเงินต้นไว้ และยกระดับการปกป้องเงินลงทุนให้สูงขึ้นเมื่อกองทุนสามารถสะสมกำไรได้จำนวนหนึ่ง
<< ถอยกลับ