ร่วมงานกับเรา

พนักงานประจำ ฝ่ายที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1 ขึ้นไป

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทผู้ออกตราสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานกับบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / ผู้ลงทุน / ผู้ซื้อตราสารหนี้

- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

<< ถอยกลับ